MR verslagen

15-07-2020
MR vergadering 13 januari 2020 (definitief)

MR vergadering 16 juni 2020 (concept)

De MR publiceert een verslag pas definitief nadat deze in de eerstvolgende vergadering is vastgesteld.