Leerplicht en verlof

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels zijn in onze schoolgids verder uitgewerkt.
 

Buitengewoon verlof

Wanneer u voor bijzondere gelegenheden verlof wenst voor uw kind(eren) dient u zich te wenden tot de directeur van de school.

Vriendelijk verzoek om doktersbezoek, tandartsbezoek of individuele lessen buiten de schooltijden te plannen. Het is altijd erg jammer als de kinderen delen van lessen moeten missen. 
 
Folder verlof, vrijstelling van schoolbezoek:
Folder verlof, vrijstelling van schoolbezoek

Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek:
Formulier, Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek